Biuletyn Informacji Publicznej Kopalni Siarki "Machów" w Tarnobrzegu

Majątek


Spółka akcyjna przejęła majątek po skomercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym pn. Kopalnia Siarki „Machów”, który wg stanu na dzień 30.09.2007 roku wyniósł 17.632.860,02 zł.