Status prawny

Forma prawna


    Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu jest jednoosobową spółką akcyjną Gminy Tarnobrzeg, powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kopalnia Siarki „Machów” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji, która następnie została skomunalizowana w trybie art. 4b tej ustawy.
Na podstawie uchwały Nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2013r. w sprawie rozwiązania Spółki pod firmą: Kopalnia Siarki "Machów" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnobrzegu, w dniu 1 października 2013r. została otwarta likwidacja Spółki.

Spółka działa w oparciu o:
  1. Ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30.08.1996r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm),
  2. Kodeks spółek handlowych,
  3. Statut Spółki.

Informacje rejestrowe


    Spółka została wpisana w dniu 28.09.2007 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289714.

 

Ilość wyświetleń: 16049
Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-09 17:03:33
Ostatnio zmodyfikowany przez:

Projekt i wykonanie Remnet
Projektowanie stron WWW