Instrukcja

INSTRUKCJA

korzystania z podmiotowej strony BIP

Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji


  1. Adres podmiotowej strony Spółki zamieszczony jest na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl z której to strony można przejść na podmiotową stronę BIP Spółki poprzez link: "www.bip.ksmachow.pl".
  2. Na stronie głównej BIP należy otworzyć okno: "Inne instytucje realizujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznum", następnie otworzyć okno: "Podmioty o dominującym udziale Skarbu Państwa" i okno "Kopalnia Siarki „Machów” S.A.".
    Na monitorze pojawi się strona z ogólnymi informacjami o Spółce wraz z adresem podmiotowej strony BIP Spółki www.bip.ksmachow.pl
  3. Informacje o Spółce zawarte na podmiotowej stronie BIP można uzyskać w menu przedmiotowym zamieszczonym w górnym pasku menu.
  4. Okno "Znajdź" w górnym pasku menu – zamieszczone po prawej stronie – służy do wyszukiwania informacji zamieszczonych w menu przedmiotowym, po wpisaniu wyrazu lub treści poszukiwanej informacji, ustawieniu kursora i "kliknięciu" lewym przyciskiem myszki, włączana jest przeglądarka która przegląda zbiór informacji w zakresie poszukiwanej treści.
  5. Udostępnianie informacji publicznych będących w posiadaniu Spółki, a nie opublikowanych w Biuletynie odbywa się na podstawie wniosku złożonego w Spółce zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Ilość wyświetleń: 16490
Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-03 16:23:58
Ostatnio zmodyfikowany przez:

Projekt i wykonanie Remnet
Projektowanie stron WWW